Jenský plán

Jenský plán

Vytváření pevných společenství v tomto typu školy, je kvalitním základem pro absolventy, jelikož nebudou mít problém se zařadit do společnosti a vytvářet kvalitní mezilidské vztahy. Dalším kladně hodnoceným aspektem je vytváření tzv. reálných situací, kdy se žáci učí zvládat problémy…

Domácí úkol – strašák nebo pomocník

Domácí úkol – strašák nebo pomocník

Úkol strašák Jsou děti, pro které je učení těžké. Školní práci zvládají s námahou nebo s ní mají dokonce větší potíže. Potom i psaní domácích úkolů bývá problém. Mají problém vzpomenout si na zadání. Mají problém s vypracováním. Mají problém s motivací, proč úkol…

Osobnostní rozvoj – celoživotní studium sebe sama

Osobnostní rozvoj – celoživotní studium sebe sama

Studium samo o sobě znamená, že se člověk něco nového učí a získává nové znalosti nebo dovednosti. A nakonec to ani nemusí být znalosti v oborech, jako je biologie, dějiny nebo zeměpis. Nakonec to může být právě i rozvoj sebe sama,…

Netrapte se spekulacemi, dejte prostor jistotě

Netrapte se spekulacemi, dejte prostor jistotě

Nikdo nemůže tušit, co jej čeká, když se seznámí se zprávou, že se stane rodičem. Mnozí tuto zprávu přijímají s podivem, se smíšenými pocity, s určitým stupněm nevole. Jaké důvody mohou vést k takovým reakcím? ·         Mnohdy jde jen o nepřipravenost na rodičovství,…